Groei in duurzaamheid en innovatie

Werkwijze & Visie

 

Vertrouwen
Wanneer een vraag of probleem onduidelijk geformuleerd is of te snel geaccepteerd wordt door de opdrachtnemer, kan dit grote consequenties hebben voor de uitvoering. Wij nemen graag de tijd om uw positie, bedrijf en doelstellingen te begrijpen: dit vormt onze leidraad voor de opdracht. In deze fase zal het ook duidelijker worden met wie u in zee gaat, want “Het vertrouwen komt te voet, en gaat te paard”.

 

Wederzijds respect 
Als de opdracht helder is, wordt het bedrijf als het ware opnieuw doorgelicht. Het beleid wordt aangepast, indien noodzakelijk, evenals de inrichting van uw organisatie in China. Het Chinese management dient namelijk bereidwillig te zijn om haar medewerking te verlenen voordat wij aan de slag kunnen. Het bedrijf gaat effectiever opereren wanneer iedereen elkaars positie en verantwoordelijkheden respecteert.

Richting
Een van de doelen van ons bedrijf is duurzaam groeien en blijven innoveren. Om dit te behalen is een duidelijke strategiebepaling nodig.  Met name bij een nieuwe entree is het van groot belang dat de entreestrategie goed aansluit op de markteisen van de te betreden buitenlandse markt. Zo’n vooronderzoek kan tot 6 maanden duren voordat de Chinese overheid een beslissing heeft gemaakt. Ook daarna dienen de wetten en regelgeving goed in de gaten gehouden te worden.

In deze fase zullen wij ook overleggen hoe het product of de dienst in China het beste ingezet kan worden en welke regio in China het beste aansluit.

Transparant
Chinese contactpersonen, wederverkopers en distributeurs zijn vaak moeilijk te doorgronden. Wij werken graag helder, gestructureerd en transparant. Zo kan onze vestiging in China als uw Representative Office optreden indien u eerst de markt wilt verkennen. Er zijn veel voordelen verbonden aan een REP Office. Zo heeft u geen vaste werknemers in dienst, voorkomt u lange procedures bij het registreren van uw bedrijf, ontvangt u maandelijks een financiëel verslag, en kunt u ons inschakelen bij het importeren en inklaren van uw producten tot aan het afleveren bij de klant. Wij monitoren het gehele proces voor het bedrijf.

Maatwerk
Of het nu gaat om business matching, de verkoop van uw product of het adviseren van het management: wij stellen altijd de bedrijfsdoelstellingen centraal en perken het enorme aanbod op de Chinese markt in door te kiezen voor de meest effectieve combinaties of advies.

Netwerk
Onze dienstverlening gaat verder dan het oplossen van een strategisch vraagstuk of het bemiddelen bij onderhandelingen. Het unieke aan ons bedrijf is dat wij tijdens business matchmaking in het voorstadium al op zoek gaan naar potentiële investeerders en afnemers voor uw product of dienst. Dankzij ons brede netwerk en onze eigen investeringsmaatschappij kunnen wij op hoog tempo een succesvolle afzet op de Chinese markt voor uw bedrijf realiseren.

Know-how

Ons lokale team van specialisten in China houdt voortdurend de veranderingen in Chinese wet- en regelgeving in de gaten. Met name op sociaal, economisch en technologisch gebied. Dit kan per regio nogal verschillen en kan grote gevolgen hebben voor uw bedrijf. Door tijdig informatie in te winnen, kan bijvoorbeeld voorkomen worden dat de goederen bij het inklaren geweigerd worden of uw verblijfsvergunning ingetrokken wordt omdat de benodigde papieren of stempels niet volledig waren.

Duurzame partnerships
Steeds vaker krijgen wij het verzoek om een joint venture aan te gaan, zodat het bedrijf op de lange termijn gewaarborgd blijft. Wij bieden de mogelijkheid om een joint venture op te zetten, waarbij wij namens uw bedrijf zullen handelen op de Chinese markt, met het oog op een duurzame relatie en een succesvolle afzet. 

TRANSPARANT EN DUIDELIJK

voor het bepalen van uw richting